Як оцінюється іспит ВЕС

Як оцінюється іспит ВЕС

Як ми вже писали раніше, іспит BEC буває трьох рівнів BEC Preliminary, BEC Vantage та BEC Higher.

Оцінка мовної компетенції на цих іспитах має свої особливості.

BEC Preliminary:

Іспит складається з трьох частин. Перша частина – це тест Reading + Writing. Ця частина триває 90 хвилин і визначає чи вмієте ви читати і визначати основну інформацію графіків, електронних повідомлень, чи вживаєте ви лексику і граматику правильно. У цій частині від вас також очікується написання двох письмових завдань – одне для внутрішньої комунікації між відділами компаній (електронне повідомлення, оголошення про зміни, тд.) І одне для листування із зовнішніми партнерами. Тобто ви повинні продемонструвати початкові навички ділового листування англійською.

Друга частина – Listening- триває близько 40 хвилин. У цій частині ви маєте продемонструвати, що розумієте розмова англійською мовою на щоденні теми бізнесу.

У третій частині – Speaking – вам буде потрібно взяти участь у розмові, задати й дати відповіді на питання екзаменатора або іншого кандидата. Тобто продемонструвати навички усного мовлення, які розвиваються на курсах розмовної англійської в нашій школі.

Для того щоб здати іспит BEC Preliminary з вищою оцінкою «PasswithMerit» (здав на відмінно), необхідно набрати приблизно 83%. Для отримання сертифіката з оцінкою «Pass» загальний бал за всі частини іспиту повинен бути вище 65%. Кандидати, які не набрали потрібний бал для складання іспиту BEC P, але показали вміння використовувати англійську мову на рівні А2, отримують сертифікат рівня А2. Вважається, що кандидати не склали іспит, якщо ними набрана кількість балів нижче, ніж рівень А1.

BEC Vantage:

Цей іспит складається з 4 частин – Reading, Writing, Listening, Speaking.

Блок Reading триває 1 годину і складається з 5 завдань, які тестують ваше вміння визначати основні ідеї бізнес-статей, логіку викладу інформації, перевіряють наскільки ви розбираєтесь в словотворенні і побудові речень. Поліпшити свої знання граматики і лексики ви можете на наших курсах англійської, онлайн або через онлайн-тренажер.

Блок Writing триває 45 хвилин і складається з 2 завдань. Одне з яких – складання листа або опис графіка. Друге – складання звіту або оформлення пропозиції діловою англійською мовою.

Блок Listening – 40 хвилин, він складається з 3 частин. Від вас очікується розуміння інтерв’ю, презентацій та дискусій. Ваше завдання навчитися правильно визначати ключові ідеї говорять і їх відношення до теми обговорення.

Блок Speaking триває не більше 15 хвилин і складається з 3 частин – відповіді на питання екзаменатора, короткої презентації по темі, відповіді на питання іншого кандидата, а також участі в дискусії, де ви маєте продемонструвати вміння логічно виражати свою точку зору, згоду/ незгоду з іншим учасником, запрошувати інших учасників до розмови.

Кандидати, які успішно склали іспит BEC Vantage, отримують сертифікат з оцінками «A» (80% і вище), «B» (75-79%), «C» (60-74%). Ті, що не склали іспит, отримують результат з оцінкою «D» (55-59%) і «E» (54% і нижче).

BEC Higher

Цей іспит складається з 4 частин-Reading, Writing, Listening, Speaking.

У частині Reading вам потрібно виконати 6 завдань протягом однієї години. Тут вам потрібно продемонструвати, що ви вмієте працювати з різними видами ділових текстів. Ви повинні визначати ключові теми абзаців професійних статей, точки зору, а також логіку викладення інформації.

У папері Writing ви повинні виконати два завдання протягом 70 хвилин. Завдання можуть включати службові записки, листи, електронні повідомлення, звіти і ділові пропозиції.

Папір Listening триває 40 хвилин і перевіряє вашу здатність спостерігати за ходом викладу інформації і розуміти позиції учасників дискусій, презентацій та інтерв’ю.

Папір Speaking триває близько 15 хвилин і тестує вашу здатність ефективно спілкуватися в різноманітних бізнес-ситуаціях. Зазвичай в цій частині беруть участь два і більше кандидатів.

Кандидати, які успішно склали іспит BEC Higher, отримують сертифікат з оцінками «A» (80% і вище), «B» (75-79%), «C» (60-74%). Ті, що не склали іспит отримують результат з оцінкою «D» (55-59%) і «E» (54% і нижче).

Нема коментарів

Напишіть коментар